Kasta Hästsko – Hästskokastning

Kasta hästsko kan man göra på flera sätt. Det finns olika varianter av hästskokastning, i flera delar av världen. I stora delar av världen spelar man hästskovarpa, internationellt kallat ”Horseshoe pitching”. Svenska Hästkokastarförbundet spelar ”Banhästskokastning”. Det spelas på följande sätt:

 

Spelbanan
Banans mått bör vara:
Längd 10 meter. Bredd 3 meter.
Mattan skall vara 2×2 meter.
Kastområdet bör vara inhägnat, så att kastarna ej

Kasta hästsko på bana
Kasta hästsko på bana

störs. Vid tävlingar inomhus, skall skumgummimatta
användas, som underlag. Den bör vara ca: 1,5 cm
tjock.
Fri höjd bör vara minst 2,40 meter.
Pinnen skall vara i järn och ha en diameter på 2 cm.
Höjden skall vara 35 cm över mattan. Inomhus bör
plattan till pinnen vara 40 cm och 2-3 mm tjock.
Utomhus bör pinnen slås ner 40-50 cm i marken, så
den inte börjar röra sig. Den bör också var ljus, för
att ej smälta ihop med matta och sarg. Sargen bör

vara 20-30 cm hög. Inomhus kan det vara bra med
en högre sarg, för att inte skorna skall hamna utanför
banan.

Hästskon

Skall vara godkänd av förbundet och väga
mellan 470 och 500 gr.
Deltagare
Upp t.o.m. 12 år kastar från 5 meter (minior).
13 år t.o.m. 18 år kastar från 6 meter (junior).
19 år och uppåt kastar från 6 meter (senior).

Poängberäkning
20 poäng får man, om skon lägger sig runt pinnen,

Hästskokastning - Horseshoe pitching
Hästskokastning – Horseshoe pitching

eller hänger på pinnen. Hästskon räknas som runt
pinnen om man kan hålla en linjal mellan bägge
spetsarna på hästskon.
7 poäng får man, om skon träffar pinnen

och lägger sig i den innersta rutan.
3 poäng får man, om skon träffar pinnen
och lägger sig på linjen eller i den yttersta rutan.
0 poäng får man om skon träffar sargen, hamnar
utanför mattan, eller landar innan mattan.
Hamnar hästskon på någon linje,
så räknas den lägre poängen. Se figur
Är inte kastaren på plats inom 1 minut,
blir det 0 poäng i den omgången.
Tävlingsmoment
Varje deltagare kastar 5 skor per omgång.
En serie består av 5 omgångar.
Efter varje kastad sko beräknas poängen.
Därefter plockas skon upp av plockaren.
En tävling består oftast av 2 serier.
Vid lika resultat, avgörs matchen från 7 meter.
Man kastar då 5 skor var.
Detta gäller även vid lagtävling.

Hästskovarpa kan spelas med pinnen i sand, medan banhästskokastning kräver en matta att landa på.