Styrelse

Styrelse

Ordförande: Kristian Jältsäter

Vice Ordförande: Thomas Diedrichs

Sekreterare: Andreas Gundersen

Kassör: Mikael Klaving